Yrd. Doç. Dr. Betül MAMMADOV

Yrd. Doç. Dr. Betül Mammadov, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Otakçılar Lisesi’nden, 2007 yılında Marmara Üniversitesi Ebelik Bölümü’nden mezun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktora eğitimlerine Yakın Doğu Üniversitesi'nde devam etti. 2019 yılında "Ailelerin ve sağlık çalışanlarının umbilikal kord klempine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve yeni tasarım klempin etkinliğinin belirlenmesi" başlıklı doktora tezini savunarak bilim doktoru ünvanını aldı. 2019 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2019 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde makaleleri; kongre ve sempozyumlarda konuşmaları ve sunumları bulunan Yrd. Doç. Dr. Betül Mammadov’un akademik ilgi alanları arasında kadına yönelik şiddet, yenidoğan sağlığı ve hastalıkları, ebelikte inovasyon gibi konular bulunmaktadır. Evlidir ve iki çocuğu vardır.

Akademik CV için tıklayınız: Betül Mammadov