Dünya Diyabet Günü Sempozyumu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği işbirliğiyle, 14 Kasım 2023 tarihinde “Dünya Diyabet Günü Sempozyumu’’ düzenlenmiştir. Sempozyumda Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Taner Morris KKTC’deki diyabetli birey oranları ve karşılaşılan problemler konusunda bilgiler vermiştir. Konuşmanın devamında ise Dyt. Gizem Oymacı, ‘Diyabetle Yaşamak’ isimli konuşmasını gerçekleştirmiştir. Sempozyumda, farklı Anabilim Dalları’nda görevli akademisyenler de konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Doç. Dr. Mustafa Hoca ve Dr. Dyt. Müjgan Kuşi diyabetin tıbbi beslenme tedavisi yönünden yönetimi üzerine bilgiler vermişlerdir. Aynı zamanda Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya diyabeti fizyoterapist bakış açısıyla değerlendirirken, Yrd. Doç. Dr. Betül Mammadov ise hastalığı ebe yaklaşımı ile değerlendirmiş ve dinleyicileri bu konularda bilgilendirmişlerdir. Dünya Diyabet Günü’nde düzenlenen sempozyuma; akademisyenler, öğrenciler ve halkın yoğun katılımı gerçekleşmiştir. Bu sayede toplumun farklı kesimlerinden bireyler bilgilendirilerek, konunun önemine multidisipliner açıdan vurgular yapılmıştır.