5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Etkinliği

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde büyük bir coşku ve 200’e yakın katılımcı ile kutlandı.
Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir. Ebeler; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında anne ve yenidoğana gerekli bakımı sağlamakla yükümlü meslek mensuplarıdır. Bu nedenle özelde kadın ve yenidoğan, genelde ise sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller idealine ulaşmada kilit rolleri bulunmaktadır. Ebelik eğitiminin amacı özellikle kadın, bebek ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgi ve beceri kazandırmak olup, istenilen niteliklere sahip ebeler yetiştirmektir. Sağlık hizmeti sadece “görev” olarak yapılmayan, içinde mutlaka gönüllülüğün olduğu, özveri isteyen bir hizmet biçimidir. Ülkemizde her yıl 21-28 Nisan Ulusal Ebelik Haftası, 5 Mayıs da Uluslararası Ebelik Günü olarak kutlanmaktadır.
Ebelik Bölümümüz’ün yapmış olduğu “Veileri takip et, Ebelere yatırım yap” temalı panel ile 5 Mayıs’ta tüm öğrenci ve katılımcılar ile coşkuyla kutlanmıştır. Açılış konuşmalarında Ebelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Filiz YARICI, pandemi koşullarında etkinlik yapmanın zor olmasına ragmen tüm katılımcılara destekleri için teşekkürlerini iletti. Doğum eyleminin fizolojik bir eylem olduğunu, gebeliğin de hastalık hali olmadığına vurgu yapan YARICI, toplum sağlığının değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde sağlık verilerinin önemli bir yol gösterici olduğunu, dolayısıyla özelde kadın sağlığının genelde toplum sağlığının iyileştirilmesinde ve korunmasında ebelerin önemli rol ve sorumluluklarının olduğunu vurguladı. Açılış konuşmalarında Anadolu Ebeler Derneği Başkanı Nesibe ÜZEL ve Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Adile ÖNİZ ÖZGÖREN kutlama mesajlarını katılımcılara sunmuşlardır.
Panel Yrd. Doç. Dr. Betül MAMMADOV’un “Ebelik ve İnovasyon” ve Uzm. Ebe. Pınar MALLI’nın “Serbest Ebelik” oturumlarıyla tamamlanmıştır.