SİNİRBİLİM GÜNLERİ 3-FARKLI DİSİPLİNLER GÖZÜYLE DENGE