Nitelikli Araştırma Ödülü

5. Uluslararası Beslenme, Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi 19-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşmiştir. Kongrede farklı disiplinlerde çalışan katılımcıların ürettiği eserleri sunulmuştur. Kongreye üniversitemizi temsilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanı Uzm. Dyt. Gülşen Özduran katılmıştır. “Üniversite Öğrencilerinin Ortoreksiya Nervoza Durumları ile Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi”, “Kateşin ve Epigallokateşin Gallatın in vitro Parkinson Modelindeki Hücre Canlılığı Üzerine Etkileri” ve “Farklı Eğitim Düzeyindeki Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yeme İndeksi ve Diyet Kalitelerinin Değerlendirilmesi” sözlü sunumlarını yapmıştır. “Kateşin ve Epigallokateşin Gallatın in vitro Parkinson Modelindeki Hücre Canlılığı Üzerine Etkileri” başlıklı sözlü sunum ile “Nitelikli Araştırma Ödülü” almıştır.