Muskuloskeletal Hastalıklarda Değerlendirme Yöntemleri Sempozyumu

Muskuloskeletal Hastalıklarda Değerlendirme Yöntemleri Sempozyumu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ve sempozyum başkanlığını Prof. Dr. Salih Angın ve Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya’nın yaptığı “Muskuloskeletal Hastalıklarda Değerlendirme Yöntemleri Sempozyumu” 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk oturumunda Yakın Doğu Hastanesi’nde görev yapmakta olan ortopedist Doç. Dr. Deniz Aydın cerrah bakış açısıyla muskuloskeletal hastalıklardan osteoartritin yönetiminde fizik muayene ve görüntülemenin önemli noktalarını vurguladı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Angın kas ultrasonu mekanizmasını ve değerlendirmedeki yerini aydınlatırken, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Özgören muskuloskeletal değerlendirmede kas biyofiziği ışığında elde edilen bulgular hakkında bilgi verdi. Sempozyumun ikinci oturumunda ise Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlisi Uzm. Fzt. Yelda Kıngır yaşlanma ve muskuloskeletal sistem konusunda bir sunum gerçekleştirirken, Uluslararası Final Üniversitesi öğretim görevlisi Uzm. Fzt. Caniz Tonyalı ‘Fizyoterapi Bakış Açısıyla Muskuloskeletal Hastalıklarda Klinik Değerlendirme’ adlı konuşmasını gerçekleştirdi. Toros Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Taş kas ultrasonu ile kas iskelet sistemi mekanik özelliklerinin değerlendirmesinin geniş kullanım alanlarını ve önemini literatür bilgisi ışığında aktardı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi Uzm. Fzt. Mehmet Miçooğulları’nın, özellikle kas iskelet sistemi yaralanmalarında değerlendirmede kolay, ulaşılabilir objektif teknolojik aletler ve mobil programlar ile ilgili sunumu akademisyen ve klinisyenlerin ilgisini çekti. Klinik değerlendirme becerilerinden öykü alma, muayene ve görüntüleme; doğru tanı koymanın ve kas-iskelet sistemi sorunuyla başvuran herhangi bir hastayı uygun şekilde yönetmenin temel anahtarıdır. Sempozyumda belirli değerlendirme yöntemlerinin aydınlatılması öğrenci, akademisyen ve klinisyenler açısından değerlendirmede daha bütünsel bir yaklaşımı pekiştirmiştir.