Araştırma

Vizyonumuz

Mezunları, toplumun her alanında liderlik edebilecek kapasiteye sahip ve alanlarında fark yaratan,
edindikleri yetileri sadece bireyler ve ülkeler için değil, gezegen sağlığı ve esenliği yararına da
kullanan;
Eğitim, bilim ve araştırma çıktıları uluslararası platformlarda en üst düzeylerde yer alan, sağlık
politikalarına yön veren, özgün bilimin kabul edilen sınırlarını genişleten;
Etik değerlerin daimî savunuculuğunu yapan, kurumsal kültürü örnek gösterilen, uluslararası marka
değeri yüksek bir fakülte olmaktır.

Misyonumuz

• Evrensel etik ilkelerine ve insani değerlere saygıyı önemsetmek,
• Eğitim ve akademik çıktı kalitesinin uluslararası standartlarda eşdeğerliliğini sağlamak,
• Disiplinlerarası ve çok disiplinli iş birliği ve ekip çalışmasını ön plana çıkaran bir fakülte alt
yapısı hazırlamak,
• Bilgi ve teknoloji üretmek, özgün araştırmalar yapmak ve yapılabilmesi için uygun ortam ve
imkân sağlamak,
• Sürdürülebilir bir kalite ve değerlendirme alt yapısı oluşturmak,
• Fakülte değerlerimizi ön plana çıkaran, sürdürülebilir bir kurumsal kültür yaratmak,
• On bir farklı ülkeyi içeren ve her yıl artan uluslararası mezunlarının iletişim ve ortak
çalışmalarını desteklemek için çalışmalar yapmak,
• Fakülte ve öğrencilerimizin yetkinliklerini görünür kılacak çalışmalar yapmak,
• Öğrencilerimize etkin mesleki ve kariyer planlama yönlendirmeleri sağlamak,
• Dünya çapında gelişmeleri takip edebilen, 21. Yüzyıl yetkinliklerine (iletişim, problem çözme,
ekip çalışması, bilgi okur-yazarlığı, zaman yönetimi gibi) sahip bireyler yetiştirmek,
• Eğitim, iletişim, etik ve ileri görüşlülük alanlarında örnek gösterilecek düzeyde öğrenci
yetiştirmek ve akademik kadro oluşturmak,
• Bireysel, toplumsal ve evrensel fayda ve çıktı yaratma becerileri olan bireyler yetiştirmektir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin idari ve akademik yönetimi olarak amacımız, fakültemizin eğitim,
öğretim ve araştırma kapasitesini vizyon, misyon ve değerlerimiz ışığında artırmaktır. Buna bağlı
olarak da tercih edilirliğimizin artmasıdır.