Doç. Dr. Filiz YARICI

Lisans eğitimini 2004 yılında Mersin Üniversitesi'nde (Ebelik), yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde (Ebelik) ve doktora eğitimini 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde (Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) tamamladı. 2004-2006 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Doğum Servisi’nde çalıştı. 2006-2017 tarihlerinde Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Evi, Sağlık Ocağı, Toplum Sağlığı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Devlet Hastanesi ve Aile Hekimliği birimlerinde görev yaptı. Alanı ile alakalı birçok uluslararası ve ulusal kongre, sempozyum ve toplantılara katılmış aynı zamanda kendisi de birçok toplantı, sempozyum ve kongre başkanlığı yapmıştır. 2017 Mart ayından itibaren halen Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Vekili görevlerini başarı ile devam ettirmektedir. Ebelikle ilgili dernek çalışmalarında bulunmuş, birçok platformda mesleki örgütlenme çalışmalarında da yer almıştır.

Akademik CV için tıklayınız: Filiz Yarıcı