Prof. Dr. Adile ÖNİZ ÖZGÖREN

Prof. Dr. Adile Öniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmuştur. Biyofizik doktorasını 2006 yılında tamamladıktan sonra, 2010 yılında Biyofizik alanında doçent, 2015 yılında profesörunvanını almıştır. Öncelikli çalışma konuları; beyin biyofiziği, elektrofizyoloji, bellek, öğrenme, patolojilerde beyin yanıtlılığıdır. Ayrıca Abdulkadir Özbek Enstitüsü’nden Psikodrama ve Grup Psikoterapileri alanında terapistlik eğitimi almıştır.

Türkiye’de ilk kez açılan Uyku ve Bilinç Durumları temel ve klinik yüksek lisans programları gibi birçok yüksek lisans ve doktora programının açılmasında öncü rol oynamıştır. 2013-2019 yılları arasında İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Doktora Programı-Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı’nın hazırlanması ve Sağlık kampüsü koordinatörlüğü görevini gerçekleştirmiştir. Farklı lisans üstü programlarda bir çok öğrencinin yetişmesine katkıda bulunmuştur.

2012-2019 yılları arasındaDokuz Eylül Üniversitesi Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurucu yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri olarak görev almıştır. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.’de Sağlık TeknoparkıKoordinatörlüğügörevinde bulunmuştur.Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşunda yer almış ve 2012-2015 yılları arasında Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2013-2016 yılları barasında DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği, 2013-2019 yılları arasında DEÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) Projesi’nde yürütücü olarak görev almıştır. Ayrıca, TÜBİTAK 1513 destek programı kapsamında yer alan Dokuz Eylül Teknolojisi Transfer Ofisi (DETTO) Projesi’nde yürütücü ve Dokuzgen Bilişim Platformu projesinin koordinatör yardımcılığı görevlerini yapmıştır. Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı kapsamında eğitimler vermiştir.2014 yılından itibaren üç yıl boyunca yılda üç sayı olarak çıkarılan “Dokuz Eylul University Journal of Research and Innovation (DERIN)” dergisinin fikir, tasarım ve çıkarılması aşamalarında aktif rol almış, DEÜ ve DEPARK adına sorumlu yazı işleri müdürü görevini yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası indekslerde yayınlanmış pek çok yayını ve atıfı bulunmaktadır.