6. Uluslararası Uyku Tıbbı ve Bilim uzmanlığı Forumu ve ISSTA Üyeleri Yıllık Kurulu Üniversitemizde Gerçekleştirildi

6. Uluslararası Uyku Tıbbı ve Bilim Uzmanlığı Forumu ve ISSTA Üyeleri Yıllık Kurulu (2019 ISSTA Annual Assembly of Members and 6th International Sleep Medicine & Science Expert Forum) Üniversitemizde Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi NERITA, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve DESAM iş birliği ile “2019 ISSTA Üyeleri Yıllık Kurulu ve 6. Uluslararası Uyku Tıbbı ve Bilim Uzmanı Forumu (2019 ISSTA Annual Assembly of Membersand 6th International SleepMedicine&ScienceExpert Forum)” 14 Ekim 2019 tarihinde üniversitemizde gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi veRehabilitasyon, Gerontoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Hizmet gibi alanlarda görev alan akademisyenlerin yanı sıra sanayi temsilcileri de yer almıştır.

Açılış konuşmasını yapan ISSTA başkanı Prof. Dr. Rayleigh Ping-Ying Chiang, günümüzde gelişen uyku teknolojisi ile hayatımıza giren yeni cihazlar hakkında bilgi vermenin yanı sıra bu cihazların bilimsel araştırmalarda kullanım alanlarından bahsetmiştir. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı ve ISSTA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören konuşmasında uykunun, insan hayatında uyanıklık ve dolayısıyla insan sağlığından ayrılamayacağını ve günümüzde ışık kirliliği, kentsel stres, yaşlanan toplum ve dolayısıyla kronik hastalıklar, vardiyalı çalışma, jet-lag vb. faktörler etkisinde basit bir uyanıklık uyku döngüsünün olmadığını ve bu alanda yapılacak çalışmalarda farklı alanların bir arada olduğu çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz, uyku kalitesi ve hijyeni ile ilgili konularda uyku terapisti, uyku teknisyeni, yatak tasarımı, uyku odası tasarımı, kronik hastalığı bulunan bireyler için ergonomi ve beslenme alanlarının bir arada çalışmasının önemini vurgulamıştır. Prof. Dr. Öniz, ayrıca günümüzde uyku teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan ergonomists, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist vb. bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini ve bu bireylere uygun iş imkânı sağlanmasının önemini belirtmiştir.

Toplantıda özel sektör temsilcisi olarak yer alan Vodafone Telsim Pazarlama Müdürü Yiğit Camcı Nesnelerin İnterneti ve 5G teknolojisinin getirileri, INNOVIA Şirketinden Ali Tüzünkan, akademi-sanayi araştırma kültürü ve işbirliği, NEU Robotik Laboratuarı’ndan Nurullah Akkaya da Yapay Zekâ üzerine uygulama örnekleriyle ilgili sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Gonca İnanç, uykuda beyinde meydana gelen hemodinamik değişimleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik AD’dan Dr. İpek Ergönül, insan faktöründe vardiyalı çalışmanın beyin işlevleri üzerindeki etkilerini, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Dr. Burçin Şanlıdağ, epilepsi hastalarında klinik yaklaşımları ve Gülcem Altınoğlu da Nörofeedback terapinin uyku tıbbındaki yerini konu alan konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Sunumların ardından NERITA’da gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılar alanları ile ilgili çalışmalara ilişkin sorunları, çözüm önerileri ve olası proje ortaklıkları üzerine tartışmalar gerçekleştirmişlerdir.