Sağlık Bilimleri Fakültesi III. Bilim Günleri Etkinliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin gelenekselleştirdiği Bilim Günleri Etkinliği’nin üçüncüsü, 13 Mayıs 2022 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs’tan yedi üniversite, Yakın Doğu Üniversitesi’nden sağlık alanında yer alan altı fakülte ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden ona yakın bölüm etkinliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur.
Yakın Doğu Üniversite yönetimini temsilen rektör vekili, fakülteleri temsilen dekan, dekan yardımcıları ve akademisyenler etkinliğe katılım göstermişlerdir. Etkinlik Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Adile Öniz ve öğrenci dekanı Sayın Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz eş başkanlığında gerçekleşmiştir.
Etkinliğe katılan öğrenciler adına açılış konuşmasını yapan Int. Dyt. Ela Börekçi üç yıldır etkinliklere düzenli katıldığını, bilimsel ve kişisel gelişimi adına çok şey öğrendiğini belirtmiştir. Sağlık alanında eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencilerin sözel ve poster bildirileri ile gerçekleşen III. Bilim Günü Etkinliği’nde ileriki yıllarda sağlık alanının yanı sıra sağlık ile ilgili bilimsel soruları çözme, tanı, tedavi ve izlem yöntemleri geliştirme konusunda mühendislik, matematik, fizik, kimya ve istatistik gibi birçok bilim alanlarının da birlikteliğinin önemi vurgulanmıştır.
İnsan sağlığının yanında çevre ve gezegen sağlığının da tartışıldığı etkinlik öğrenciler ve akademisyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştır.