Dr. Dyt. Fatma HACET

22 Ağustos 1990 yılında Lefkoşa / K.Çiftlik’te doğdu. İlkokul öğrenimini Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda tamamladıktan sonra ortaokul öğrenimini Atleks Sanverler Ortaokulu’nda tamamladı ve lise öğrenimini ise Bülent Ecevit Anadolu Lisesi'nde (2004 – 2008) tamamladı. 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimine devam etti ve 2017 yılında tamamladı. 2023 yılında "Deneysel İn Vitro Alzheimer Modelinde Sulforafan ve Allil İzotiyosiyonatın Nöroprotektif Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı doktora tezini savunarak bilim doktoru ünvanını aldı. 2015 – 2017 yılları arasında Ergoterapi Bölümü, 2015 – 2022 yılları arasında ise Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Koordinatörlüğü’nü yürüttü. 2023 yılı Eylül ayından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nün Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2014 yılından beri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde görev almakta ve halen görevine öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde çok sayıda makalesi; kongre ve sempozyumlarda konuşmaları ve sunumları bulunmaktadır. Beslenme ilkeleri, toplu beslenme sistemleri, özel gruplarda menü planlama ilkeleri, tıbbi beslenme tedavisine göre menü planlama, sağlıklı yaşam stratejileri, yaşam kalitesi, nörodejeneratif hastalıklarda beslenme ve sağlıklı beslenme ilgi alanlarıdır.

Akademik CV için tıklayınız: Fatma Hacet